חותם | מבוגרים ונוער | מסעות ההלך


מסעות ההלך... / ג´והן באניין

9657361001
55 ₪

מסעות ההלך... / ג´והן באניין

קורותיהם של גיבור הספר ושל בני משפחתו בדרכם אל "העיר השמימית" מסמלים את מהלך חייו של האדם המחפש שלום פנימי וחיי נצח. הדמויות והמקומות משקפים תכונות אופי אנושיות, מעלות, חטאים ואמתות רוחניות. כל קורא יוכל לזהות בהם מאפיינים וצורות התנהגות שלו עצמו ושל הסובבים אותו, ולמצוא בדברים אתגר אישי בנוגע למשמעות חייו עלי אדמותBlacknet.co.il - בניית אתרים